דף לדוגמא

דף לדוגמא

טופס שאלות

כך נראה דף משאלון בחינת הידע.

טופס תשובות

וכך נראית רשימת התשובות בסוף הקובץ.