פרויקט גמר

פרויקט גמר

בכל התכניות לתואר ראשון מקובל לבצע פרויקט מסכם האורך כשנה אקדמית אחת לפחות (שני סמסטרים).

הפרויקט מאפשר לסטודנטים להוציא אל הפועל את הידע והיכולות שצברו במהלך לימודיהם ולצבור ניסיון בעולם המעשה.

מרבית הפרויקטים עוסקים בשיפור מערכות ארגוניות או בפתרון בעיות בארגון שדרך פתרונן אינו ידוע מראש. למרות זאת, בפרויקט המסכם אין הכרח להתמקד בארגון מסויים ולעיתים הפרויקטים עוסקים בבעיות כלליות מתחומי הייצור התפעול, הלוגיסטיקה, וניהול ארגונים וכו'..

פרויקט מסכם מיועד לאפשר לבוגרי המסלולים השונים לרכוש ניסיון ולהמחיש את יכולתם להתמודד עם אתגרי הביצוע של פרויקט מעשי בארגון או לביצוע פרויקט מחקרי בתעשייה.

הפרויקט עוסק בסוגיות ניהוליות הקשורות למערכת המשלבת פונקציות ארגוניות שונות (כמו ייצור, תפעול, לוגיסטיקה, כספים וכד') תוך שימוש בכלים הנדסיים מותאמים לנושא הפרויקט.

לחלופין, הפרויקט יכול לעסוק בנושא מחקרי אשר פתרונו עשוי ליצור ערך מוסף לארגונים או לידע הקיים בתחום.

בפרויקט המסכם הסטודנט נדרש ליוזמה, ליצירתיות, לאחריות ולהתמודדות עצמית. הסטודנט מצופה להמחיש יכולתו לבצע באופן עצמאי פעילות מקצועית, הבאה לידי ביטוי גם בהתמודדות עם חומר חדש וביישום מתודולוגיות אשר נרכשו במהלך הלימודים.

מבחינה זו הוא משמש כסיכום של תוכנית הלימודים.

אנחנו כאן נותנים מעטפת לסטודנט הכוללת יעוץ, ליווי, וסיוע בכתיבה המותאם אישית.

האם תרצה לקבל עזרה ؟

מומחיות

כל פרויקט או עבודה הנדרשים לביצוע באשר הם, חייבים להתבצע ברמה אקדמית נאותה ובאמצעות ידע נרחב ומתאים

סודיות

על כל ההתקשרות על החברה חל חיסיון מידע ושמירת סודיות מלאה

מקוריות

אנו מתחייבים כי כל עבודה שסייענו בה היא מקורית לחלוטין, והתוכן שלה לא מופיע בשום עבודה אחרת.

הוגנות

אנחנו ב-bhinoot מודעים לאמון שכל לקוח נוטע בנו ואנו מתחייבים להגן על הלקוח, יחתם הסכם בין הצדדים. מתחייבים לספק את השירות הטוב ביותר ובעמידה בזמנים - באחריות!